O NAS  /  PUBLIC RELATIONS  /  WIEDZA +

WIEDZA +

  

TROCHĘ WIEDZY NA TEMAT ŻYWNOŚCI ;) 

opracowania naukowe i publicystyczne

WIEDZA I JAKOŚĆ - biuletyny IJHARS    

 

BIULETYN INFORMACYJNY ARR     

 

UKIERUNKOWANA FERMENTACJA MLEKOWA OGÓRKÓW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU WYSELEKCJONOWANYCH KULTUR STARTEROWYCH BAKTERII FERMENTACJI MLEKOWEJ

Beata CHABŁOWSKA, Katarzyna PIASECKA-JÓŹWIAK, Joanna ROZMIERSKA, Emilia SZKUDZIŃSKA-RZESZOWIAK Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład Technologii Fermentacji

PROBIOTYCZNE BAKTERIE FERMENTACJI MLEKOWEJ (LAB)

Julitta Gajewska, Mieczysław K. Błaszczyk
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

Technologiczne kształtowanie jakości żywności

opracowanie Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności pod redakcją  naukową Karoliny M. Wójciak i Zbigniewa J. Dolatowskiego