O NAS  /  PUBLIC RELATIONS  /  RODO

RODO

RODO

RODO - Nasza Firma jest (może być) Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych.


Wynika to z realizacji zawartych z nami umów oraz kierowanych do nas zapytań o współpracę a także realizacji obowiązków umownych i prawnych wynikających z bieżących przepisów prawa, (w tym celów archiwizacyjnych). Po zawarciu umowy – obowiązujące przepisy prawa - wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy współpracy zgodnie z przepisami prawa w tym rachunkowego oraz podatkowego.


Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu, jednak maksymalnie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawnymi.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;
podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; podmiotom świadczącym usługi transportowe; podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu. Do Państwa danych
mogą też mieć dostęp firmy uczestniczące w procesach niezbędnych do realizacji zamówień.

 

Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne do wywiązania się z zawartych umów.
Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo sprostowania danych osobowych; prawo usunięcia danych osobowych; prawo ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiadającego mu organu. W celu przekazania jakichkolwiek uwag prosimy o kontakt mailowy biuro@primus.waw.pl lub telefoniczny 22/8632810